Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2013

miichalsky
7736 fa1d
Reposted fromKRX0145 KRX0145 viasiostsenica siostsenica
miichalsky
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto
miichalsky
2659 0a14 420
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane
miichalsky
5028 016a 420
Reposted frombvllshit bvllshit viaprzeliterowane przeliterowane
miichalsky
4747 4a72 420
miichalsky
miichalsky

Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.

— Francis Scott Fitzgerald
Reposted fromwetryagain wetryagain viaperseweracje perseweracje
miichalsky

Krystyna Gucewicz "Tęsknię"

Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni.
Reposted fromperseweracje perseweracje
miichalsky
Kobiety pragną bardziej. Kobiety kochają bardziej. Kobiety starają się bardziej. Kobiety angażują się bardziej. Kobiety tęsknią bardziej. Kobiety cierpią bardziej.
— to są właśnie kobiety.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaTopielica Topielica
miichalsky
2885 ed5b 420
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viaTopielica Topielica
miichalsky
miichalsky
miichalsky
7928 bc6a 420
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaTopielica Topielica
miichalsky
Tak, na to wygląda. Odbiło ci, zbzikowałaś, dostałaś fioła. Ale coś ci powiem w sekrecie. Tylko wariaci są coś warci.
— Alicja w krainie czarów (film)
Reposted frompiepszoty piepszoty
miichalsky
5762 f9c5 420
Reposted frompiepszoty piepszoty
miichalsky
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
miichalsky
    
      Nie umiem sobie radzić, nie jestem aż tak twarda
Z najprostrzymi sprawami potrzebuje oparcia
Potrzebuje miłości i uczuć prawdziwych
Ale wole nic nie mieć niż mieć coś na niby
— Wdowa- Zbyt Dobra
Reposted frompiepszoty piepszoty
5267 2292 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaEvowe Evowe
miichalsky
Bo ja chcę i jednocześnie nie chcę.
— jakie to kurwa kobiece.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl